Контакт

Наставно-научно веће
Универзитет у Београду, Електротехнички факултет

Адреса:

Булевар краља Александра 73, п.п. 35-54, 11120 Београд

Телефон:

(011) 324 84 64

Факс:

(011) 324 86 81